SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
me`ddelande substantiv ~t ~n med|­del·and·etinformation som är över­bringad i ett samman­hang vanligen relativt kort och väl av­gränsad komm.JFRcohyponymunderrättelsecohyponymtillkännagivande förhandsmeddelanderadiomeddelandeett personligt meddelandeett officiellt meddelandeett brådskande meddelandeett in­spelat meddelandeskicka ett meddelandelämna ett meddelandemeddelandet om presidentens av­gångäv. om papper med informationdet ligger ett meddelande på bordetett meddelande (till ngn) (om ngn/ngt/SATS), ett meddelande (SATS)sedan 1840