SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
me`dgivande substantiv ~t ~n med|­giv·and·et1till­stånd komm.JFRcohyponymbifall 1cohyponymsamtycke med polisens medgivande åter­vände han till hem­stadenett medgivande (om/till ngt/att+V), ett medgivande (att+V/SATS)sedan 18072erkännande att ngt (för talaren o­fördelaktigt) är riktigt komm.äv.efter­gift de lyckades pressa mot­parten till vissa medgivandenmedgivandet (SATS)sedan 1794