SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
medioker [´-] adjektiv ~t mediokra medi·okr·aremedel­måttig admin.psykol.en medioker till­ställningen medioker in­satssedan 1716av fra. médiocre med samma betydelse; av lat. medi´ocris, till med´ius ’som befinner sig i mitten’ och oc´ris ’berg’