publicerad: 2021  
meja mejade mejat
verb
mej`a
ibland med partikelnav, utan större betydelse­skillnad kapa av med lie el. annat skärande redskap; mest med av­seende på säd
SYN. 2slå 2
någon mejar (av) något
meja vete; meja av säden
belagt sedan 1640; av lågtyska mejen med samma betydelse; samma ord som sv. dial. måa 'rycka upp (ärter, lin och dylikt)'; jfr ur­sprung till mad
mejamejande, mejning