SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mekanis´m substantiv ~en ~er mek·an·ism·en1system av sam­verkande (mekaniska) delar som till­sammans åstad­kommer den drivande kraften i maskin tekn.JFRcohyponymverk 2 gevärsmekanismkopplingsmekanismen sinn­rik mekanismdet var något fel i mekanismenäv.sätt att sam­verka i mekaniskt system ur­verkets in­vecklade mekanismäv. om icke-fysiskt system och dess sätt att fungeraförsvarsmekanismmekanismerna bak­om Alzheimers sjukdommekanismen (bakom/för ngt)sedan 1799trol. av fra. mécanisme med samma betydelse; jfr mekanisk 2knappast plur. en filosofisk stånd­punkt enligt vilken allt i naturen kan förklaras som rörelser av materiella kroppar fil.sedan 1759