publicerad: 2021  
menstruation menstruationen menstruationer
men·stru·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
månatlig blödning från kvinnans liv­moder när befruktning inte skett
SYN. mens
menstruationscykel; menstruationsrubbning; menstruationsskydd
riklig menstruation; ute­bliven menstruation; ha menstruation; många kvinnor har problem med värk i sam­band med menstruationen
belagt sedan 1795; bildn. till lat. me´nstruus 'månatlig'; jfr ur­sprung till månad