publicerad: 2021  
mentor mentorn mentorer
substantiv
men`tor
person som har hand om en yngre persons upp­fostran och ut­bildning
mentorprogram
någons mentor
mentor för/till/åt någon
mentor för någon
mentor till någon
mentor åt någon
varje elev på skolan har sin egen mentor
belagt sedan 1738; till grek. Men´tor, namn på en av Odysseus' vänner, som bl.a. bi­stod dennes son Telemakhos med goda råd