SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1mer el. me´rame´ra adverb, komp.; som superl. används mest i större mängd eller om­fattning i det av­seende som fram­går av samman­hanget utstr.MOTSATSantonym1mindre JFRcohyponym1vidare alltmerförmerhon är mer bildad än sin manäv. i fråga om an­talytterligare det fanns ingen mer i rummetäv. med försvagad inne­börd av jäm­förelseganska det händer mer sällan att han kommer på besökäv. med ren tidsbetydelsei nekande och frågande satser längre de bor inte här mermer eller mindrei stort settrapporten är mer eller mindre färdig nu mer och merallt­merför varje år kommer det mer och mer folk till festivalen så mycket mer somi all synnerhet somdet förvånade dem att hon sa upp sig, så mycket mer som hon inte hade något annat arbete på gång sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. mer ’mer; mera; större’; gemens. germ. ord; ur en indoeur. ord­rot med bet. ’stor’
2mer el. me´rame´ra adjektiv, komp.; som superl. används mest som har större mängd eller om­fattning i det av­seende som fram­går av samman­hanget utstr.MOTSATSantonym2mindre merarbetemerutgiftextraträningen var till mer skada än gagnhan kan inte vara mer än 25 åräv. med viss kvalitetsbetydelsebättre hon har talang, och vad mer är, förmåga att ut­nyttja denäv. substantiverat, med ren kvantitetsbetydelsehär­om vore mycket mer att sägajag vill gärna ha mer (kaffe)det är mer än jag vetdet vet jag intekan­ske är den här svampen ätlig, men det är mer än jag vet inte mer än jämntknapptdet seger­tippade ekipaget vann, men det var inte mer än jämnt inte vara mer än rätt bara vara det an­ständigheten kräverdet är inte mer än rätt att personalen som arbetat hårt för före­taget nu får del av över­skottet med meraförk. ”m.m.” och så vidarede erbjuder kurser i bild och form, kreativt skrivande med mera vad mera är ... vad som ytterligare kan fram­hållas är ...Stock­holm har en unik samling ång­fartyg från en svunnen tid, och vad mera är, far­tygen är fort­farande i bruk sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagense 1mer