SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
metasta´s substantiv ~en ~er meta·stas·entumör som ut­vecklats ur en annan tumör på annan plats i kroppen med.SYN.synonymdottertumör metastasbildningsedan 1781ur grek. metas´tasis ’om­byte av plats; förändring’, till meta´ ’bred­vid; efter’ och stas´is ’ställning’