publicerad: 2021  
minaret minareten minareter
minar·et·en
substantiv
minare´t
torn för böneutrop in­vid moské
belagt sedan 1750; ur arab. manāra 'fyr­torn; torn vid moské', till nar 'eld'