SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
minn`as verb mindes mints, pres. minns minn·asåter­få eller aktualisera lagrad själslig före­ställning av ngt komm.MOTSATSantonymglömma JFRcohyponymerinra sigcohyponymkomma ihåg Kennedy mördades 1963, om jag minns rättde minns den döda kamraten med saknadäv.ha lagrat i minnet seseminne 1seminne 2 jag minns inte längre hur hon såg utjag vill minnas att det var i maj NN föddesminnas ngn/ngt/SATS, minnas ngn (för ngt), minnas ngn (som ngn)sedan senare hälften av 1200-taletrunbemålad kyrkvägg, Anga, Gotland (Sveriges runinskrifter)runform minas, fornsv. minnas; till minne Subst.:minne