publicerad: 2021  
missa missade missat
verb
miss`a
miss­lyckas med att träffa visst mål (konkret el. abstrakt)
någon missar (någon/något/att+verb/sats)
någon missar (någon)
någon missar (något)
någon missar (sats)
någon missar (att+verb)
hon kastade en sten mot ormen men missade; han missade i öppet läge; satiren missade sitt mål
äv. försumma att stifta bekantskap med eller ut­nyttja
missa inte den filmen!; laget missade två straffar
spec. komma för sent till
missa tåget
äv. inte lyckas tillgodo­göra sig
han missade hela poängen med historien
belagt sedan 1847; av engelska miss med samma betydelse; nära besläktat med miss-
missamissande, 1miss