SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
miss`ledande adjektiv, ingen böjning miss|­led·andesom leder till felaktig upp­fattning admin.komm.SYN.synonymvilseledandesynonymmissvisande missledande informationut­ländska termer som är mer missledande än klar­görandesedan 1855