publicerad: 2021  
mobbning mobbningen mobbningar
substantiv
[måb`-]
det att vid upp­repade till­fällen trakassera, håna eller reta någon annan; särsk. genom elaka kommentarer, hot eller andra kränkningar
SE mobba
nätmobbning; vuxenmobbning
mobbning och kränkande behandling; vara ut­satt för mobbning på arbets­platsen; arbetet med att före­bygga mobbning i skolan
belagt sedan 1969