SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mobilise´ra verb ~de ~t mob·il·is·er·arbåda upp (väpnade styrkor) till krigs­insats vanligen enl. fast­ställd plan mil.psykol.både Tysk­land och Ryss­land mobiliserade i juli 1914 och snart var första världs­kriget ett faktumäv. i fråga om annan koll. in­satshela den borgerliga pressen mobiliserades i en kampanj mot regeringenäv. bildligtsamla och ta (inre krafter) i an­språk hon måste mobilisera allt sitt mod för att protesteramobilisera (ngt/ngra)sedan 1821av fra. mobiliser med samma betydelse; till 1mobil Subst.:vbid1-246630mobiliserande, mobilisering