SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mobilite´t substantiv ~en mob·il·itet·en(grad av) benägenhet att byta vistelse­ort eller samhälls­ställning Nollsocial mobilitetgeografisk mobilitetsedan 1817ur lat. mobil´itas ’rörlighet’; till mobil