SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
modern [´rn] adjektiv ~t mod·ern1som hänger samman med nu­tiden med vag gräns bak­åt; ofta i fråga om tiden fr.o.m. den industriella revolutionen el. det demokratiska genom­brottet admin.sociol.tid.JFRcohyponymnutidacohyponymnymodig moderna kommunikations­medelden moderna historienmoderna språki modern tiddet moderna sam­hälleten modernare strafflagstiftningspec.som överens­stämmer med nyaste kunskap och teknik moderna bilarmodern försäljnings­teknikdatorer av modernare typmodern femkampsefemkamp sedan 1668av fra. moderne ’nu­tida; modern’; av senlat. moder´nus ’ny; nu­varande’, till lat. mod´o ’nyss; nyligen’, till mod´us ’sätt; mått’; jfr modus 2som överens­stämmer med nyaste smak admin.af.sociol.MOTSATSantonymgammalmodig moderna rytmeratt väva har blivit modernt i­genspec. om nyare konst­riktningar (ofta med bi­betydelse av svår­begriplighet)modern konstmodern musikhon gillar poesi, men hon har svårt för det allra modernastemodern klassikerseklassiker 1 sedan 1771