SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
modernis´tisk adjektiv ~t mod·ern·ist·isksom har att göra med den konstnärliga modernismen konstvet.litt.vet.musikJFRcohyponymavantgardistisk en modernistisk skrot­skulpturmodernistisk tolvtons­musiksedan 1895