SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1mol adverb i några fraser och sammansättn. full­ständigt utstr.molstirramoltigahon var mol tysthan satt mol all­ena i ett hörnsedan 1608av om­diskuterat urspr.; mol all­ena efter ty. mutterallein, mutterseelenallein med samma betydelse, eg. ’över­given av varje modersjäl (människa)’
2mol substantiv ~en mol·endet an­tal gram av ett ämne som molekyl­vikten an­ger kem.en mol (ngt), en mol (av ngt)sedan 1912till molekyl