SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
monstran´s substantiv ~en ~er monstr·ans·enut­smyckat kärl för nattvards­bröd särsk. i den katolska kyrkan relig.sedan senare hälften av 1400-taletÅbo Klockarelagfornsv. monstranz; bildn. till lat. monstra´re ’visa’; jfr demonstrera, monter, mönster