publicerad: 2021  
moralfilosofi moral­filosofin
mor·al|­filo·sofin
substantiv
mora`lfilosofi
del av filosofin som behandlar upp­fattningar om rätt och orätt
belagt sedan 1799