publicerad: 2021  
mordbrännare mord­brännaren, plural mord­brännare, bestämd plural mordbrännarna
mord|­bränn·ar·en
substantiv
mo`rdbrännare
person som an­lagt mord­brand
belagt sedan ca 1350 (Konung Magnus Erikssons Stadslag); fornsvenska morþbrännare