SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1mot preposition 1med rörelsens mål vid ngn plats som fram­går av samman­hanget NollJFRcohyponym1emot 1cohyponym1åt 1 de satte sig i rörelse mot skolanfrån rötterna mot kronanse mot österäv. i fråga om tidsförhållanden och abstraktaremot slutet av årethavs­brisen mojnade mot kvällenmot nya djärva målvara vänlig mot kundernaäv. för att an­ge upp­nående av ngn slut­punkt (ofta o­önskad)båten törnade mot en stensedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdingafornsv. mot, till a mot, i mot ’emot’, till fornsv. mot ’möte’; gemens. germ. ord av om­diskuterat urspr.; jfr 1emot, ledamot, möta, möte 2i strid med verkningar från ngn negativ före­teelse NollJFRcohyponym1emot 2cohyponymgentemot 1cohyponym1kontra motdragmotgiftmotvärnkamp mot förtrycketvärja sig mot alla beskyllningarskydd mot förkylningmedel mot insektergardera sig mot över­raskningaräv. för att an­ge resultat av (poäng)tävlinghemma­laget vann med tre mål mot tvåmot förmodanseförmodan sedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga3i jäm­förelse med NollJFRcohyponym1emot 3cohyponymgentemot 2 han såg lite arg ut, men det var ingen­ting mot vad han varbristerna väger lätt mot bokens förtjänsteräv. vid en sorts jäm­förelse mellan ett före­mål och bak­grundenfram­träda tydligt mot en dämpad fondi silhuett mot horisontenäv. abstraktaremot bak­grund av de an­förda siffrorna är för­slaget realistisktsedan 1469Heliga Mechtilds uppenbarelser4som ersättning för ngt; ofta vid byte e.d. NollJFRcohyponym1emot 4 en ny aktie mot tre gamlabagaget ut­lämnas mot kvittoväskan åter­fås mot beskrivninghan blev fri mot borgensedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelser
2mot adverb 1som själv­ständigt ord vanligenemot i rollen av rörelsens mål betr. rumsförhållande el. abstrakt Nollmottagaresedan 1469Heliga Mechtilds uppenbarelserfornsv. mot(e) ’mot, emot’ 2som själv­ständigt ord vanligenemot i strid med verkningarna från ngt NollMOTSATSantonym2för 2 motspänstigmotståndareär du för eller mot?rösta motsedan ca 1350Konung Magnus Erikssons Stadslag
3mot substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en mot·ettrafik­plats på motor­väg eller motortrafik­led trafik.sedan 1950-taletny anv. av fornsv. mot ’möte; väg­kors’ (runform muti (dat.)); urspr. samma ord som 1mot