SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
motionera [måt∫one´ra] verb ~de ~t mot·ion·er·ar1lägga fram för­slag i beslutande församling samh.hon motionerade om ytterligare en pappa­månadmotionera (om ngt/att+V/SATS)sedan 18202ut­föra kropps­rörelser i syfte att främja hälsan och väl­befinnandet vanligen utan tävlingsambitioner sport.ut i skogen och motionera!den förre stjärnlöparen nöjer sig nu­mera med att motioneramotionerasedan 18373få att röra sig i motionssyfte Nollhon är ute och motionerar hundenmotionera ngn/ngtsedan 1839Subst.:vbid1-248530motionerande, vbid2-248530motionering