publicerad: 2021  
motiv motivet, plural motiv, bestämd plural motiven
mot·iv·et
substantiv
moti´v
1 under­liggande orsak till viss handling
ett motiv (bakom/för/till något/att+verb)
ett motiv (bakom något)
ett motiv (bakom att+verb)
ett motiv (för något)
ett motiv (för att+verb)
ett motiv (till något)
ett motiv (till att+verb)
ett motiv (att+verb)
hon drevs av de ädlaste motiv; motivet till frågan var ren ny­fiken­het
spec. om orsak till brottslig handling
polisen söker ett motiv till mordet
i juridiska samman­hang spec. om texter som upp­lyser om av­sikten med viss lag­stiftning
lagmotiv
belagt sedan 1622; av franska motif med samma betydelse; till medeltidslat. moti´vus 'som orsakar rörelse'; jfr ur­sprung till lokomotiv, 2motion!!
2 ämne för konstnärlig fram­ställning särsk. in­om bild­konst och litteratur; vanligen väl av­gränsat och åskådligt
JFR tema 1
motivval; blomstermotiv; julmotiv; ledmotiv; sagomotiv
en väggmålning med hela skapelsen som motiv; brott och straff är ett motiv som ofta behandlats i skön­litteraturen; i soffan låg kuddar med marina motiv
spec. om fotograferat före­mål
hon fotograferade motivet på tio meters av­stånd
belagt sedan 1817
3 minsta melodisk-rytmiska enhet av musik­stycke vanligen åter­kommande och lätt igen­kännlig
flöjtmotiv; ledmotiv
motivet åter­kommer i tredje satsen
belagt sedan 1840