publicerad: 2021  
motorisera motoriserade motoriserat
verb
motorise´ra
vanligen perfekt particip ut­rusta med motor­drivna hjälp­medel
något är motoriserat
tre motoriserade bataljoner
äv. förse med motorer
motoriserad jord­bruks­utrustning; motoriserade markiser
belagt sedan 1922
motoriseramotorisering