publicerad: 2021  
mullvad mull­vaden mull­vadar
mull|­vad·en
substantiv
mull`vad
ett litet svart, insekts­ätande dägg­djur som lever i under­jordiska gångar
mullvadsgrå; mullvadsgång
de bekämpade mull­vadarna med fällor och rök­patroner
äv. om när­besläktade, syd­europeiska arter
dvärgmullvad
blind mull­vad
äv. bildligt person som infiltrerar verksamhet i syfte att komma åt dokument, information m.m.
mullvadstaktik; mullvadsverksamhet
han rekryterades som mull­vad när han gick på college
belagt sedan 1541; jfr fornsvenska muldvander med samma betydelse; till mull och vada i bet. 'gå'