SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
multiplikation [-∫o´n] substantiv ~en ~er multi·plik·at·ion·enen räkne­operation som inne­bär upp­repad addition av ett tal med sig självt så många gånger som multiplikatorn an­ger mat.JFRcohyponymadditioncohyponymdivision 1cohyponymsubtraktion vid multiplikation av 9 med 4 erhålls produkten 36multiplikation ((av TAL) med TAL), multiplikation (av TAL och TAL)sedan 1727