SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
myck`et äv. vard. myck`emyck`e adverb, som komp. används mer el. mera; som superl. används mest myck·eti stor mängd eller om­fattning i det av­seende som fram­går av samman­hanget utstr.MOTSATSantonym1fögaantonym1lite JFRcohyponym2bra 2 mycket tidigt på morgonenhon joggar myckethan körde mycket snabbtäv. i mer själv­ständig an­vändningtack så myckethan är inte mycket till sjö­manhan arbetade inte så mycket för sin egen skull som för barnensäv. med försvagad grad- el. kvantitetsbetydelsedet är mycket möjligt att hon har rätthon tyckte att hon kände i­gen honom och mycket riktigt – det var NNdet vill mycket tilldet krävs extra­ordinära in­satser eller om­ständigheterdet vill mycket till för att landets justitie­kansler ska vika från sin av­sikt att väcka å­tal ha mycket att stå iha mycket att görade hade mycket att stå i in­för semester­resan ha mycket (pengar) att röra sig medseröra sig 1 inte göra så mycket väsen av sigse1väsen inte ha mycket till övers för ngn/ngtseövers inte mycket att hänga i gran(en)se1gran inte mycket att hänga i julgran(en)sejulgran inte vara mycket att be försebe 2 mycket välse1väl 1 så mycket du vet det!och där­med basta!nu kommer du hem med det­samma, så mycket du vet det! så mycket mer somse1mer ta sig för mycket till bästase1bra 1 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. mykit; neutrum­form av mycken Ordet mycket används i första hand framför substantiv som betecknar en mängd vars beståndsdelar inte kan räknas: mycket smör, mycket mjölk etc. Det kan också användas framför s.k. kollektiver: mycket folk, mycket fisk, mycket skog och även mycket pengar (inte *många pengar). Därifrån är steget inte så långt till uttryck som mycket människor och mycket böcker, som också får anses korrekta även om många människor etc. kanske bör föredras. Det kan finnas en liten skillnad mellan många människor och mycket människor: med många människor betonar man mer att mängden av människor består av enskilda individer.