publicerad: 2021  
myon myonen myoner
my·on·en
substantiv
[-å´n]
en elementar­partikel som till­hör gruppen av leptoner
belagt sedan 1995; till den grek. bok­staven my efter mönster av ord av typen elektron