SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mysti´k substantiv ~en myst·ik·en1om­ständigheter som är svåra att förklara med förnuftet och ofta hemlighets­fulla och fantasieggande komm.relig.JFRcohyponymmystifikation mystiken tätnade kring mordetmystiken kring hans försvinnande började skingrasibl. med vag religiös bi­betydelsekänslan av mystik mitt i vardags­livetsedan 1822till mystisk 2religiös å­skådning som präglas av sökande efter innerlig förening med det gudomliga genom bön, kontemplation, försakelser m.m. relig.JFRcohyponymmystiker brudmystikden kristna mystikenmystik (kring/med ngn/ngt)sedan 1827