publicerad: 2021  
mystisk mystiskt mystiska
myst·isk
adjektiv
mys´tisk
1 svår att förklara på ett naturligt sätt
mystiska himla­fenomen; mystiska förändringar i arvs­massan
spec. med an­tydan om brott eller dylikt
han försvann under mystiska om­ständigheter
belagt sedan 1804; av lat. mys´ticus, grek. mystikos´ 'som hör till mysterierna; hemlig'; jfr ur­sprung till mysterium
2 som har att göra med in­riktning på direkt förening med det gudomliga
den helige Ande kändes när­varande, som en mystisk, exotisk kraft
belagt sedan 1749