SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
näm`nande substantiv ~t ~n nämn·and·etkomm.med namns nämnandegenom att upp­ge namni sin själv­biografi av­slöjar han mycket om sina före detta kolleger, i flera fall med namns nämnande utan namns nämnandeutan att upp­ge namnhon kritiserade utan namns nämnande den politik som ut­formats av små­sinta och sluga politiker sedan 1841