publicerad: 2021  
näringskedja näringskedjan näringskedjor
när·ings|­kedj·an
substantiv
`ringskedja
omvandling i flera led av organiskt material genom att vissa organismer tillgodogör sig andra som näring i naturen; från växter och lägre djur upp till de högre (rov)djuren
i toppen av en närings­kedja har en stor mängd miljö­gifter an­rikats; människan är högst upp i närings­kedjan
belagt sedan 1963