SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`rvarande adjektiv, ingen böjning när|­var·ande1som är på platsen för viss händelse e.d. admin.MOTSATSantonymfrånvarande minst 500 personer var närvarande vid mötets öppnandespec. i ett (över­drivet) ut­tryckden alle­städes närvarande NNsedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. nærvarandi 2ibl. substantiverat som nu förlöper om tid tid.JFRcohyponyminnevarande i närvarande stundnärvarande tidför närvarandei nu­lägetpå departementet diskuteras för när­varande två o­lika för­slag sedan 1472–86Speculum Virginum