publicerad: 2021  
nåja
nå|­ja
interjektion
´ja el. med två huvudtryck
ut­tryck för (svalt el. mot­villigt) med­givande
det är inte helt perfekt men nå­ja, det får väl duga; programmet är det folk­käraste som finns, nå­ja, bland de folk­käraste
belagt sedan 1842