SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nöj`as verb nöjdes nöjts nöj·assärsk. i ett ut­tryck nöja sig Nollå­klagaren lät sig inte nöjas med ut­slaget och över­klagade till högre instansnöjas med ngt/att+Vsedan slutet av 1400-taletöppet brev utfärdat av Sune Algutsson med kvitto på köpeskilling från Nydala kloster (Svenskt Diplomatarium)fornsv. nöghias