SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
national- [nat∫ona`l-] adjektiviskt förled nat·ion·al-1som har att göra med en nation samh.JFRcohyponymnationell 1 nationaldagnationalsångsedan 1794till nation 2ut­märkande för en nation i fråga om kultur, historia, traditioner o.d. samh.JFRcohyponymnationell 2 nationaldrycknationalsportäv. i fråga om den/det mest fram­ståendenationalmuseumnationalskaldsedan 1811