publicerad: 2021  
nationalist nationalisten nationalister
nat·ion·al·ist·en
substantiv
nationalis´t [nat∫on-]
person som starkt hävdar den egna nationens värde och intressen
JFR patriot
nationalistledare; nationalistparti
en glödande nationalist
belagt sedan 1795