SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nationalkaraktär [nat∫ona`l-] substantiv ~en ~er nat·ion·al|­karakt·är·enupp­sättning egenskaper som an­ses vara typiska för med­lemmar av en (viss) nation ofta skämts. el. iron.samh.få saker är så förknippade med svensk nationalkaraktär som natur­känslansedan 1793