publicerad: 2021  
naturahushållning natura­hushållningen
nat·ura|­hus·håll·ning·en
substantiv
natu`rahushållning
form av hus­hållning där man huvud­sakligen själv fram­ställer vad man behöver och byter varor direkt, utan an­vändning av pengar
på torpet levde man i stora stycken kvar i natura­hushållningen till långt in på 1900-talet
belagt sedan 1904