SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
naturalise´ra verb ~de ~t nat·ur·al·is·er·arge (ut­länning) med­borgarskap i det land där han/hon bor samh.han kom hit som flykting och är nu­mera naturaliserad svenskäv. bildligtgöra in­hemsk många exotiska mat­rätter har naturaliseratsnaturalisera ngn/ngtsedan 1626av fra. naturaliser med samma betydelse; till natur Subst.:vbid1-255196naturaliserande, vbid2-255196naturalisering; naturalisation