publicerad: 2021  
naturområde natur­området natur­områden
nat·ur|­om·råde
substantiv
natu`rområde
om­råde med natur som helt eller delvis hålls oexploaterat av människor
vid­sträckta natur­områden; värde­fulla natur­områden med skyddsvärda arter eller natur­typer
belagt sedan 1849