SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nean`dertalmänniska substantiv ~n neandertalmänniskor neander·tal|­männ·isk·anmänniska till­hörande en människo­typ som före­gick den nu­tida människan i allmän­språket ofta beteckning på ur­människa arkeol.yrk.neandertalmänniskan var i besittning av så­väl materiell som andlig kultursedan 1905