SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ne´dre adjektiv, komp., ingen böjning ned·rebelägen längre ner om om­råde, gräns e.d. NollJFRcohyponymnedersta de bodde på nedre bottennedre NorrmalmEufrats nedre loppde nedre åskådar­platsernaden nedre gränsen är 1000 kronorsedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. niþre; bildn. till ned