publicerad: 2021  
nedrusta ned­rustade ned­rustat
även
nerrusta ner­rustade ner­rustat
verb
ne`drusta el. ne`rrusta
äv. lös förbindelse, se rusta ner minska eller av­skaffa väpnade militär­styrkor och olika slags militära vapen särsk. på överens­kommet, systematiskt sätt
SYN. avrusta MOTSATS upprusta 1
någon nedrustar (något)
super­makterna började äntligen ned­rusta
äv. bildligt (med av­seende på andra resurser) kraftigt minska
det kan straffa sig i längden att ned­rusta barn­omsorgen
belagt sedan 1922
nedrustanedrustande, nedrustning