publicerad: 2021  
nedsättning ned­sättningen ned­sättningar
eller
nersättning ner­sättningen ner­sättningar
ned|­sätt·ning·en, ner|­sätt·ning·en
substantiv
ne`dsättning el. ne`rsättning
minskning av någots om­fattning
nedsättning (av något)
ned­sättning av av­giften; skälig ned­sättning av hyran; hon fick ned­sättning av undervisnings­skyldigheten på grund av betungande administration
äv. försämring
ned­sättning av syn­förmågan
belagt sedan 1855