publicerad: 2021  
nejd nejden nejder
nejd·en
substantiv
något hög­tidligt om­råde av om­givande natur ofta vacker så­dan
fri sikt över nejden
äv. all­männare trakt
ströva i minnes­rika nejder; han vistas nu­mera oftast i sydligare nejder
belagt sedan 1598; av lågtyska negede med samma betydelse, till na(he) 'nära'; besläktat med 1när 2
I samma nejd voro då några herdar ute på marken och höllo vakt om natten över sin hjord. Bibeln (1917 års övers.), Lukas 2:8 (ur jul­evangeliet)