publicerad: 2021  
nedsatt neutrum ned­satt, bestämd form och plural ned­satta
eller
nersatt neutrum ner­satt, bestämd form och plural ner­satta
ned|­satt, ner|­satt
adjektiv
ne`dsatt el. ne`rsatt
1 som har försämrats ofta om kroppslig förmåga
ned­satt syn; ned­satt hörsel; ned­satt immun­försvar; ned­satt rörelse­förmåga; ned­satt motstånds­kraft
belagt sedan 1872
2 som har minskats
varorna säljs till ned­satt pris; han fick straff­tiden ned­satt
belagt sedan 1633