SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ne`sa substantiv ~n nes·anngt som man måste skämmas djupt för ngt åld.komm.JFRcohyponymförödmjukelsecohyponym1vanära nesan att förlora mot jumbo­laget på hemma­plansedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdingafornsv. nesa, mot­svarande isl. hneisa med samma betydelse, till hneisa ’för­ödmjuka; skämma ut’